КЛИКНИ И ГОВОРИ – ПРАВАТА НА ДЕТЕТО

Click and Speak

Проектът се фокусира върху запознаване с правата на детето, използването на Конвенцията за вдъхновение на ученици и учители в процеса на преподаване и учене и комуникация с европейските партньори. Участниците са шест училища от България, Полша, Турция, Франция, Испания и Ирландия. Учениците изработват плакати, книжки, презентации и видео-филми за правата и отговорностите на децата, които отразяват интересите и разнообразната етническа принадлежност на децата в Европа. Те научават за приликите и разликите между културите. Партниращите училища работят за създаването на WebJournal, публикуван в сайта на проекта. С голям интерес се провеждат видеоконференци, размяна на писма и имейли, като средство за комуникация на английски език. Проектът има лого и химн. Предвидени са 6 работни срещи в шестте държави-партньори, в които участват екипи от учители и ученици. В сайта са качени материали от проведените работни срещи в шест държави, презентации и видеоклипчета.